KET

Egzamin Key English Test (KET) odpowiada poziomowi A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR). Jest to poziom podstawowy, który umożliwia studentowi podróżowanie do kraju anglojęzycznego i budowanie przyjaznych relacji, z prostymi dialogami i codziennymi wyrażeniami. Skontaktuj się z nami już teraz i zdobądź go bez zdawania egzaminu