FCE

Prawidłowe wyniki egzaminu FCE wahają się od 140 do 190 punktów. Wynik 160 lub wyższy jest uznawany za “zdany”, a studenci z takim wynikiem otrzymają certyfikat Cambridge First Certificate, który odpowiada poziomowi B2 w języku angielskim w skali CEFR.
Z nami możesz uzyskać ten wynik bez konieczności przygotowywania się do jakiegokolwiek egzaminu. Skontaktuj się z nami teraz i bądź szczęśliwy!

Odblokowanie możliwości dzięki FCE: Potęga znajomości języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym

First Certificate in English (FCE) jest ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia biegłości językowej, która otwiera świat możliwości. FCE, uznawany na całym świecie certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie średnio-zaawansowanym, wiąże się z wieloma korzyściami dla osób, które go uzyskają. Uzyskaj w 100% oryginalny i zarejestrowany certyfikat FCE bez żadnych egzaminów, kontaktując się z nami już teraz.

Certyfikat FCE jest powszechnie akceptowany przez tysiące instytucji i pracodawców na całym świecie jako dowód, że dana osoba potrafi skutecznie posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie w nauce, pracy i życiu codziennym. Skorzystaj z tej okazji, a nie pożałujesz.