BEC

Weź udział w standaryzowanym teście języka angielskiego Tandem na poziomie B2, aby zweryfikować swój poziom znajomości języka angielskiego. Test sprawdzi Twoje umiejętności czytania, słuchania i gramatyki w ciągu 45 minut. Po zdaniu testu od razu otrzymasz oficjalny certyfikat! Ale z nami nie ma potrzeby przygotowywania się do żadnych egzaminów. Sprzedajemy legalne certyfikaty BEC bez konieczności ustawiania się w otworze egzaminacyjnym