ise

Trinity’s Integrated Skills in English (ISE) to współczesna kwalifikacja czterech umiejętności (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie) uznawana przez rządy i instytucje jako wiarygodny dowód znajomości języka angielskiego. Możemy wydać certyfikat bez konieczności zdawania jakiegokolwiek egzaminu